eDoutniky.cz

-Ověřování věku a validace účtu

Vážení zákazníci,

vzhledem k tomu, že vstoupil v platnost zákon č. 65/2017 O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který v §6 říká, že je naší povinností při prodeji prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, vyloučit prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

Z tohoto důvodu musíme všem novým zákazníkům VALIDOVAT účet. Toto bude probíhat tak, že po Vás budeme požadovat vyplnění aktivního formuláře, ke stažení zde, a zaslaní tohoto formuláře vč. kopie dokladu totožnosti na náš mail. Celý proces je vysvětlený zde.