eDoutniky.cz

-6) Zavlhčení humidoru

Jak zavlhčit humidor?


Před prvním použití humidoru je nutné jej zavlhčit. Optimální vlhkost pro uskladnění je 65 -75%. Doporučujeme k zavlhčení humidoru použít roztok destilované vody a antibakteriální tekutiny, protože obyčejná voda má za následek tvorbu plísně. Dále doporučujeme používat destilovanou vodu pro lékařské účely. Humidor 1x týdně pootevřete a vyvětrejte. Doutníky je třeba 1x měsíčně přeložit z dolního prostoru do horního a naopak, zároveň by se mohly i pootočit.


Zavlhčení humidoru se provede takto:

  1. Celý vnitřní prostor je nutné vytřít roztokem, včetně oddělovačů. Doporučujeme použít nový čistý hadr, aby jste si nezanesli do humidoru bakterie.
  2. Vyzkoušejte funkčnost vlhkoměru.
  3. Naplňte zvlhčovač roztokem. Pokud zůstane na zvlhčovači voda, tuto otřete a zvlhčovač umístěte do humidoru.
  4. Pokud chcete urychlit zavlhčení humidoru dejte do humidoru misku s destilovanou vodou nebo navlhčený hadr, ale pozor nenechávejte ho ležet v humidoru jen tak ,aby nedošlo k poškození dřeva. Položte ho např. na igelitový sáček. Takto nechejte humidor cca 24 hodin. Průběžně kontrolujte zvlhčovač a v případě potřeby dolejte roztok.
  5. Humidor je zavlhčen jakmile dosáhne vlhkost v humidoru 70%
Doutníky je možné vkládat po dosažení 60%-ní vlhkosti.

Pokud se Vám zdá, že nefunguje správně vlhkoměr je nutné jej nastavit. Toto se provádí následovně:
  1. Standardní vlhkost v místnosti se pohybuje okolo 48 - 55% vlhkosti. Pokud vlhkoměr ukazuje tuto hodnotu není potřeba s vlkoměrem cokoliv dělat.
  2. Vlhkoměr obalte vlhkou látkou a po cca 2 minutách zkontrolujte zda ručička vlhkoměru dosáhla alespoň 90-ti%.
  3. Pokud ne vyjměte vlhkoměr z jeho obalu a nastavte ručičku na 90%-ní vlhkost, tímto je vlhkoměr nastaven.
  4. Vlhkoměr složte, nechejte jej vrátit na hodnotu vlhkosti v místnosti a poté jej  vložte do humidoru.