eDoutniky.cz

-GDPR

Zásady ochrany soukromí                                                                     

Tyto Zásady ochrany soukromí uvádějí informace o zpracování osobních údajů našich zákazníků. Tyto Zásady ochrany soukromí mohou být doplněny dalšími pravidly či informacemi týkajícímí se ochrany soukromí, pokud je to v konkrétním případě vyžadováno příslušnými platnými právními předpisy. Tyto Zásady ochrany soukromí smí být kdykoli změněny. Uživatelům se doporučuje, aby v pravidelných intervalech navštěvovali stránku se Zásadami ochrany soukromí kvůli možným změnám. Tyto Zásady ochrany soukromí byly naposledy změněny 25.5.2018.
Zvláštní ustanovení – věkové omezení
Vzhledem k charateru námi prodávaného zboží, které podléhá věkové kontrole úmyslně neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud jste mladší 18 let, nezasílejte nám své osobní údaje (například jméno, adresu a e-mailovou adresu). Pokud jste mladší 18 let a chcete se na něco zeptat nebo jakýmkoliv způsobem použít Webové stránky způsobem, který vyžaduje poskytnutí osobních údajů, zajistětě, aby to proved Váš rodič nebo jiný zákonný zástupce Vaším jménem.
A. Na jaké případy se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí?
Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na zpracování osobních údajů našich zákazníků a návštěvníků našich webových  stránek.
Na webových stránkách můžete nalézt řadu odkazů na jiné webové servery. Ačkoliv jsou tyto webové servery vybírány s řádnou péčí, neneseme odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů těmito webovými servery. Tyto Zásady ochrany soukromí se tudíž nevztahují na používání takových webových serverů.
B. Kdo je správcem vašich dat?
Ondřej Konečný se sídlem Vyhlídka 471, Bošovice 683 54, IČO: 68135629, je správcem pro účely zpracování vašich osobních údajů.
C. Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?
V rámci těchto Zásad o ochraně soukromí popisujeme, jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaký účel.
C.A Obecné obchodní nabídky
Co znamená tento účel?
Jako náš zákazník můžete od nás dostávat obchodní nabídky a informace (Obecné obchodní nabídky). Prostřednictvím Obecných obchodních nabídek Vás budeme občas informovat o produktech, událostech či reklamních akcích jež by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Takové Obecné obchodní nabídky mohou zahrnovat např. Elektronické newslettery s nabídkami a obecnými informacemi. Obecné obchodní nabídky můžete e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek či sociálních sítí.
Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?
Abychom Vám mohli zasílát Obecné obchodní nabídky, budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje, které nám s Vaším souhlasem poskytnete, jako je jméno, e-mailová adresa.
Ukončení zasílání Obecných obchodních nabídek
Ukončit zasílání Obecných obchodních nabídek můžete kdykoliv označením příslušného políčka v obdržené Obchodní nabídce.
C.B Technická a funkční správa Webových stránek (cookies)
Co znamená tento účel?
Když navštívíte nebo použijete Webové stránky, budeme o Vás zpracovávat určité technické informace  (jako je vaše IP adresa), abychom vám mohli zpřístupnit funkce našich online služeb a spravovat je. Administrátoři našich Webových stránek tyto technické informace potřebují k tomu, aby byli schopni spravovat Webové stránky, například řešit technické problémy nebo zvyšovat spolehlivost Webových stránek.
Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?
Zpracováváme technické údaje, jako je IP adresa vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu, navštívené Webové stránky nebo stránky Aplikace, webový prohlížeč, který používáte k surfování po internetu, předchozí/budoucí webové servery, které jste navštívili/navštívíte a dobu vaší návštěvy/relace.
D. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Osobní údaje, na něž se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí, jsou zpracovávány s Vaším výslovným souhlasem, nebo proto, že je zpracování nezbytné pro realizaci transakce (splnění závazku) nebo proto, že je to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti. Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvolám souhlasu. Odvolání souhlasu však prakticky znamená znepřístupnění Vaší registrace z našeho systému. 
 E. Kdo má přístup k Vašim údajům?
Vaše osobní údaje zpracováváme jen my a to za výše popsaným účelem. Nikdy Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí osobě. S výjimkou, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany soukromí, neposkytneme žádné osobní údaje bez Vašeho svolení, ledaže bychom k tomu byli ze zákona oprávněni nebo bychom byli povinni tak učinit, nebo pokud bychom byli přesvědčeni, že taková akce je nezbytná za účelem ochrany a/nebo obhajoby našich práv, majetku nebo bezpečnosti našich zaměstnanců a bezpečnosti našich uživatelů/zákazníků nebo jiných osob. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dozorčím orgánům, finančním úřadům a vyšetřovacím orgánům pouze v případě, kdy jsme povinni tak učinit ze zákona.
F. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?
Osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s jinou Vámi využívanou službou, budeme uchovávat po dobu 3 let od Vaší poslední interakce s námi. Osobní údaje, které se vztahují k finančním transakcím budou uchovávány po dobu 10 let ode dne uskutečnění transakce. Po skončení shora uvedené doby uchovávání budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.
G. Jak zabezpečíme Vaše osobní údaje?
Implementovali jsme technologii a zásady, jejichž cílem je chránit vaše soukromí a vaše údaje před neoprávněným přístupem a před neoprávněným užíváním.
H. Jak se řeší žádosti o přístup k Vašim údajům, o opravu, omezení a odstranění údajů  ?
Usilujeme o to, aby Vaše údaje byly co nejpřesnější. Můžete kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jež zpracováváme, a požádat o jejich opravu, omezení nebo odstranění (avšak pouze v případě, kdy není zpracování osobních údajů nezbytné pro legitimní obchodní účel jako je například dokončení transakce, prokázání věku apod.). To můžete učinit zasláním žádosti na e-mailovou adresu konecny@edoutniky.cz, nebo prostřednictvím dopisu zaslaného na naši adresu.
I. Na koho se může obrátit v případě stížnosti týkající se zpracování osobních údajů ?
Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese konecny@edoutniky.cz,prostřednictvím dopisu zaslaném na naši adresu.
V případě, že nebudete spokojeni s naším vyřízením Vaší stížnosti a budete se domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo vznést stížnost u příslušného dozorového orgánu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.

ZPRACOVÁNO A UVEŘEJNĚNO DNE 24.5.2018