eDoutniky.cz

-Ověřování věku a validace účtu

Proces validace účtu zákazníka:
1) Zákazník se zaregistruje, stáhne si a vyplní formulář Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti.
2) Formulář podepíše a zašle nám zpět na emailovou konecna@edoutniky.cz spolu s kopií dokladu, který vyplnil ve formuláři. Stačí nám pouze strana, kde je uvedeno datum narození, nebo rodné číslo.
3) Pracovník e-shopu provede ověření, zda jsou doklady v souladu s údaji uvedenými při registraci v e-shopu a zda je zákazníkovi více než 18 let.
4) Pokud je vše v pořádku bude Vaše objednávka e-shopem přijata a vyexpedována.

Pokud však i přes splnění výše uvedených podmínek budeme mít pochybnosti o tom, kdo si u nás zboží objednává, budeme Vás kontaktovat videohovorem (Skype, Viber, Whatsapp apod.). Na základě tohoto rozhovoru rozhodneme, zda s konečnou platností účet zvalidujeme či nikoliv.

Validaci účtu nelze nijak právně vyžadovat, je to pouze na rozhodnutí provozovatele e-shopu. Zároveň neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nezvalidovaným účtem.

Výklad pojmů:
Co je považováno za doklad totožnosti, je to platný osobní doklad, vydaný státní institucí s jasně uvedenými identifikačními údaji osoby. Za takovýto doklad obvykle platí:
- občanský průkaz
- cestovní pas
- řidičský průkaz nebo
- ostatní doklady, k jejichž vydání je prokazatelně nutné předložit jeden z výše uvedených dokladů, např. ISIC karta.

Časté otázky k tomuto procesu:

Otázka: Proč to po mě vůbec požadujete, to Vám nestačí datum narození?
Odpověď: Dle § 6 Zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek lze tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

Otázka: Kdo musí účet validovat?
Odpověď: Každý občan České republiky (fyzická osoba), který nakupuje zboží, které je uvedeno v zákoně č. 65/2017 Sb. Ostatní subjekty a zahraniční osoby tuto povinnost nemají.

Otázka: Proč validujete tímto způsobem?
Odpověď: Prakticky jsou jen dva způsoby jak ověřit věk kupujícího. My jsme zvolili tento způsob, další je pak přes službu MojeID, ale ta nám přišla zbytečně komplikovaná.

Otázka: Nestačilo by vyplnit jen datum narození, tak jak to mají jiné e-shopy?
Odpověď: Dikce zákona je jasná - viz. první otázka. Pokud chceme podnikat dle platných zákonů, musíme §6 dodržovat.

Otázka: Nechci se registrovat, ale chci se validovat, lze to?
Odpověď: Bohužel, tak toto neumožňujeme. Podmínkou pro validaci je registrace.

Otázka: Kde získám formulář k validaci?
Odpověď: První možnost je prostřednictvím tohoto odkazu. Další je pak v sídle společnosti.

Otázka: Potřebujete obě (všechny) strany dokladu?
Odpověď: Ne, nepotřebujeme, stačí nám jen ta strana dokladu, kde je fotografie a datum narození (rodné číslo).

Otázka: Nemám skener, jak Vám to mám poslat?
Odpověď: Pokud nemůžete doklady naskenovat, můžete je jen vyfotit, nebo zaslat poštou na adresu sídla společnosti. Samozřejmě, že vše musí být čitelné a v dostatečné kvalitě. Pokud by zaslané doklady nevyhovovali, budeme Vás kontaktovat.

Otázka: Jak dlouho trvá proces validace?
Odpověď:  To je velmi individuální, cestou standardní pošty to může být i několik dní. Za nás se snažíme, aby proces byl rychlý, pokud je vše v pořádku jedná se řádově o minuty. Nicméně standardně počítejte do 24 hodin v pracovní den. Jak bude účet zvalidován, přijde Vám mail, že Vaše objednávka byla přijata.

Otázka: Mohu poskytnout přístupové údaje validovaného účtu jiné osobě?
Odpověď:  Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), kterými se provádí autorizace přístupu do e-shopu, zároveň nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost jako by se zneužití dopustil sám. Podle zákona 65/2017 Sb. je minimální pokuta za prodej nezletilým osobám ve výši 100 000 Kč.

Otázka: Co se bude dít s kopií dokladu totožnosti po validaci účtu?
Odpověď:  Po validaci účtu bude kopie osobního dokladu, bez ohledu jakou cestou nám bude doručena, bezpečně zlikvidována. My si pro účely kontroly, ze strany státních orgánů, ponecháme jen validační formulář. Formuláře budou uschovány na vlastním zabezpečeném serveru.

Otázka: Jak budete nakládat s našimi osobními daty?
Odpověď:  Jako subjekt pracující s osobními daty, jsem registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a řídíme se platnými zákony pro nakládání s osobními údaji. Můžete si být jisti, že námi získané údaje nepředáme žádné třetí osobě a budou použity opravdu jen pro potřeby zákona 65/2017 Sb.